Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Watervogels - natuurbeheer

  Watervogels - natuurbeheer

  Sponsoren
  Watervogels - natuurbeheer

  Watervogels

  De slobeend, krakeend, kuifeend, wintertaling, wilde eend en zomertaling noemen we watervogels. Veel van bovengenoemde soorten broeden op het boerenland

  Het waterhoentje en de meerkoet rekenen we ook tot de watervogels.

  Veel eendensoorten trekken in de winter naar zuidelijker streken. Nederland is voor de noordelijke eenden een doortrekland. Wanneer alles dicht vriest vertrekken de eenden naar open water of gaan nog zuidelijker. De zomertalingen gaan naar West Afrika om te overwinteren. Grote groepen smienten en ganzen komen uit noordelijke streken om de winter door te brengen in ons land. Het eiwitrijke gras is een smakelijk voedsel voor miljoen ganzen en smienten, vaak tot verdriet van de boer.  

   

   

   

  Bergeend

  Bergeend- watervogel

   

  Blauwe Reiger

  Blauwereiger- watervogel

   

  Brandgans

  Brandgans- watervogel

   

  Grauwe Gans

  Grauwe Gans- watervogel

   

  Grote Zaagbek

  Grote Zaagbek- watervogel

   

  Grote Zilverreiger

  Grote Zilverreiger - watervogel

   

  Kleine Mantelmeeuw

  Kleine Mantelmeeuw- watervogel

   

  Kleine Rietgans

  Kleine Rietgans- watervogel

   

  Krakeend

  Krakeend - watervogel

   

  Zomertaling

  Zomertaling - watervogel

   

   

  Zoeken

  Headlines Natuurjournaal
  Watersnippen op doortrek (02-11-2015 11.51)
  Landbouw grootste tegenstander (26-01-2015 20.47)
  Snippen (18-10-2014 20.25)
  grutto Kollumerpomp is terug (03-04-2014 20.52)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken