Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Waar staan wij voor

  Waar staan wij voor

  Sponsoren
  Waar staan wij voor

  De ontwikkelingen op het gebied van agrarisch management en natuurbeheer staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Dit heeft te maken met duurzame grondstoffen voor voeding, dierwelzijn, (grond)waterbeheer en natuur en landschap. Speciale aandacht is er voor gevarieerd en afwisselend bouw- en grasland met (hoge broeddichtheden) weide- en akkervogels omdat dit in het bijzonder een specifiek kenmerk is voor een gezond en leefbaar platteland.

   Skalsumer-Agema-het-bedrijf

  foto: Het bedrijf Skalsumer Agema

   

  Met het project Skalsumer Natuurbeheer wil de gelijknamige stichting bereiken dat het draagvlak en de kennis aanzienlijk vergroot wordt voor een duurzame veehouderij in combinatie met actief natuurbeheer en speciaal met weidevogelbeheer. De basis hiervoor vormen niet alleen maatregelen die broedende vogels en hun kuikens moeten sparen. De stichting legt de klemtoon vooral op biotoopherstel omdat zij daarmee meent een grotere en noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren aan haar doeleinden en die van het Rijk en de Provincie. Met het biotoopherstel legt de stichting ook o.a. een relatie met de voeding voor gezonde en hoogwaardige melkkoeien. Ten dienste daarvan wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd dat op het bedrijf Skalsumer Agema kan worden uitgevoerd.

  Randenbeheer

  foto: Kruidenland in het Skalsumer Natuurbeheer

   

  De stichting wil dit bereiken door het (inter) nationaal bekend staand bedrijf Skalsumer Agema aan de doelgroepen als voorbeeld te tonen en actief beheer- en inrichtingsmaatregelen te stimuleren en uit te voeren. Met de opgedane kennis en resultaten wordt gewenste informatie doorgegeven aan de gekozen doelgroepen: Agrarische managers, Agrarisch onderwijs en burgers en aanverwante organisaties. Dit gebeurt door deze dagelijks geactualiseerde website, door middel van het uitgeven van flyers, te ontwikkelen lesprogramma’s, excursies en lezingen. Het project is mede gebaseerd op samenwerking met overheden en particuliere organisaties en verenigingen. Die samenwerking is voor het slagen van de doeleinden van de stichting onmisbaar en nodig om de kennisuitwisseling en de uitwisseling van de resultaten te realiseren.
   
  Excursies-en-lezingen
  foto: Excursies en lezingen Skalsumer Natuurbeheer
   
   
   
  Zoeken

  Headlines Natuurjournaal
  Watersnippen op doortrek (02-11-2015 11.51)
  Landbouw grootste tegenstander (26-01-2015 20.47)
  Snippen (18-10-2014 20.25)
  grutto Kollumerpomp is terug (03-04-2014 20.52)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken