Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Weidevogels - weidevogelbeheer - skalsumer natuurbeheer

  Weidevogels - weidevogelbeheer - skalsumer natuurbeheer

  Sponsoren

   

   

  Skalsumer Pietje 736 - AV 87 - Sunny Boy familie (vader Oman)

  Productie: 3.11  305  17232  4.12  3.56  LW 140

  Direct naar het boeren verhaal kan ook! Klik dan op de foto.

   

  Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en nog veel meer weidevogels vormen in de broedtijd een prachtig orkest. Dagelijks verzorgen ze een voorjaarsconcert.

   
  Het gaat goed met de vogels in het werkgebied van Skalsumer Natuurbeheer. De landelijke trend ,die voor de meeste soorten zwaar negatief is, wordt hier niet gevolgd. Dat heeft naast het beheer van het natuurgebied van Staatsbosbeheer (ca 20 ha.) vooral te maken met de speciale aanpak van de veehouderij van de familie Agema (ca 85 ha.) en de paardenhouderij van de familie Postma ( ca. 5 ha.).
   
  In het beheer spelen kwaliteit en kwantiteit van water een belangrijke rol. Ook het maaibeheer en de fasering en dosering van bemesting blijkt de vogels maar evenzeer de koeien goed te bevallen.
   
  De nazorgers van de vogelwacht hebben het er ieder jaar weer wat drukker mee, maar dat vinden ze helemaal niet erg. Want wat is er mooier dan een toenemend tal grutto’s, tureluurs en kieviten te helpen bij het grootbrengen van het nageslacht?
   
   
   Aantal soorten en broedparen op het bedrijf van de familie Agema (85 ha.) :
   
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Scholekster
  33
  22
  25
  26
  30
  25
  23
  24 24
  Kievit
  72
  65
  82
  86
  79
  67
  66
  57 75
  Grutto
  39
  42
  43
  61
  53
  61
  63
  72 69
  Tureluur
  25
  40
  39
  59
  59
  50
  48
  61 66
  Zomertaling
  8
  6
  6
  4
  7
  4
  3
  4 4
  Slobeend
  14
  16
  13
  18
  18
  11
  12
  15 12
  Krakeend
  4
  3
  4
  10
  12
  5
  9
  10 9
  Kuifeend
  9
  9
  12
  16
  20
  7
  12
  16 12
  Veldleeuwerik
  0
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  0 1
  Graspieper
  5
  10
  12
  22
  25
  6
  15
  2 3
  Gele kwikstaart
  4
  4
  5
  9
  15
  17
  16
  14 11
  Kwartel
  0
  0
  0
  0
  0
  4
  3
  3 4
  Kluut *
  0
  0
  3
  16
  10
  23
  20
  31 37
  Kleine plevier *
  0
  0
  0
  0
  3
  3
  6
  8 6
  Visdief *
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  3 4
   
   
   
  Totale aantal broedparen van dezelfde soorten in het werkgebied van de
  Stichting Skalsumer Natuurbeheer (110 ha.): 
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Scholekster
  41
  29
  31
  34
  36
  31
  31
  27 28
  Kievit
  93
  76
  102
  104
  100
  86
  88
  69 102
  Grutto
  61
  62
  69
  82
  73
  83
  86
  87 91
  Tureluur
  36
  49
  51
  68
  70
  68
  64
  68 72
  Zomertaling
  11
  7
  8
  6
  10
  5
  4
  5 5
  Slobeend
  19
  20
  17
  23
  23
  14
  15
  18 15
  Krakeend
  5
  4
  7
  12
  16
  8
  11
  12 11
  Kuifeend
  11
  13
  15
  21
  22
  9
  14
  19 12
  Veldleeuwerik
  0
  2
  0
  0
  0
  0
  0
  0 1
  Graspieper
  10
  13
  16
  25
  29
  8
  20
  4 4
  Gele kwikstaart
  4
  5
  5
  11
  17
  19
  18
  17 15
  Kwartel
  0
  0
  0
  0
  0
  4
  3
  3 4
  Kluut  *
  0
  1
  7
  24
  17
  27
  23
  31 37
  Kleine plevier *
  0
  0
  1
  3
  6
  5
  9
  8 6
  Visdief *
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  3 4
   
  *opm. In 2005 is de plas e.o. (meer van Galilea) in het natuurgebied de Gruyts aangelegd. In 2006 kwam de Kluut hier voor het eerst broeden. In 2007 gevolgd door de Kleine plevier. Het aantal Kluten nam toe en broedde in 2008 ook op het maïsland van het bedrijf van de Fam. Agema grenzend aan de Gruyts. De verdere toename van de Kleine plevier vanaf 2009 is een direct gevolg van het aanleggen van een tweede ondiepe plas, de Skalsumer sompe; een plas - dras milieu op de bedrijfsgronden  meer noordelijk langs de Gruyts.In 2011 daar gevolgd door de vestiging van het Visdiefje.

   

  Zoeken

  Headlines Natuurjournaal
  Watersnippen op doortrek (02-11-2015 11.51)
  Landbouw grootste tegenstander (26-01-2015 20.47)
  Snippen (18-10-2014 20.25)
  grutto Kollumerpomp is terug (03-04-2014 20.52)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken