Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Grutto (Skries)

  Grutto (Skries)

  Sponsoren

  De grutto is een kritische weidevogel die de laatste decennia flink in de knel is gekomen. In Friesland is de stand ongeveer gehalveerd naar nog geen 15.000 broedparen. Ondanks alle inspanningen van boeren en natuurbeheerders is het omslagpunt nog niet bereikt.

   
  Volgens vogelonderzoekers trekken de grutto’s zich de laatste jaren terug uit het lage midden van de provincie. Ze zoeken hun heil meer in het kleigebied. Wellicht speelt dit mee in de ontwikkelingen in de landerijen van Skalsumer Natuurbeheer. Hier is de laatste jaren sprake van een stijging. Vorig jaar werden er 61 broedparen geteld op 90 hectare, een ongekend hoge dichtheid.
   
  Belangrijk in het gruttobeheer is de kuikenzorg. Op het bedrijf van de familie Agema wordt daar veel aandacht aan besteed. Vooral het creëren van kruidenrijke slootkanten leidt tot aansprekende resultaten. Het is prachtig om te zien hoe de adulte vogels bij dreigend gevaar naar de bermen vluchten. Ze vinden er een schuilplaats en tegelijk ook veel insecten. Daar moeten de kuikens het van hebben.
   
   
   
  Jonge Grutto
   
  Zoeken

  Headlines Natuurjournaal
  Watersnippen op doortrek (02-11-2015 11.51)
  Landbouw grootste tegenstander (26-01-2015 20.47)
  Snippen (18-10-2014 20.25)
  grutto Kollumerpomp is terug (03-04-2014 20.52)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken