Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Journaal

  Journaal

  Sponsoren
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)

  Foto: Plas-dras.
  Dit beeld zag je vroeger bij veel weilanden. Door slechte afwatering bleef er op de lagere weilandpercelen in het voorjaar lang water staan, waar de weidevogels dan goed van profiteerden. Vooral voor de Grutto, Kievit en Tureluur een ideale plaats om er eten te zoeken.    maar ook om er te rusten en te slapen, en misschien wel het belangrijkste om er te broeden en jongen groot te brengen. Door de hoge waterstand had men toen geen last van grondpredatoren zoals van marterachtigen en van de Vossen. Op de drassige randen van zo’n plas vinden de oude- en jonge vogels veel voedsel zoals Regenwormen, Emelten en veleandere insecten. Foto: Tureluur houd de wacht.
  De drassige slootkanten zijn ook ideale voedsel gebieden en de jongen kunnen er goed schuilen.
  Foto: Jonge Tureluur.
  Foto: Jonge Tureluur , er is genoeg te vinden 
  Maar ook in de trektijd zijn het goede plaatsen voor andere vogelsoorten. Bijvoorbeeld  Kemphanen en Oeverlopers om er foerageren en even wat bij te komen van de lange tocht. De eerste Oeverloper is nu in juni al terug uit het hoge noorden, waarschijnlijk het broeden mislukt, waarna de vogels gelijk weer terug komen.
  Foto: Oeverloper.
  De Oeverloper komt men nogal eens tegen in de Skalsumernatuur. Zoals deze Oeverlopre, gefilmd in Skalsumernatuurgebied.

  Film Oeverloper.
  De naam zegt het al men moet hem zoeken langs de oevers.Als men hem ziet vliegen is dat meestal laag scherend over het water waar bij hij zijn roep laat horen, een herhaald piepiewietiewie.
   

  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken