Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Het belang van water

  Het belang van water

  Sponsoren
  Belang water

  Water is van cruciaal belang in het weidevogelbeheer. De intensivering van de landbouw is in de laatste decennia gepaard gegaan met diepontwatering en het dempen van greppels en sloten. Dat pakt nadelig uit voor de weidevogels. Waar het te droog is, kunnen de vogels niet meer bij het bodemleven komen en blijven de insecten inactief. Zowel volwassen vogels als kuikens vinden dan geen voedsel meer.

  Jonge Kievit

  Kievit op watergentiaan

  Jonge Grutto

  weidevogel jonge grutto

   
  Er is wat aan te doen, ook op een modern melkveebedrijf. Door bestaande sloten te handhaven en eventueel nieuwe uit te graven met een langzaam aflopend talud. Ook de waterstand is van belang. Vooral in tijden van droogte kan een variërend peil van pakweg 15 centimeter de vogels geweldig helpen. Deze materie vraagt om een actieve rol van het waterschap.
  Om een open landschap te houden is het jaarlijks onderhoud van de sloten van groot belang.
   
  Door jaarlijks onderhoud en het steeds schonere slootwater komt krabbescheer weer terug.
   
   
   
  Met de planten komen ook de insecten; het Lantaaarntje
   
   Ook erg belangrijk is dat na het hekkelen van de sloten bagger en plantenresten op de wal blijft liggen. Dat heeft een geweldige aantrekkingskracht op weidevogels want er is veel voedsel te vinden onder dit materiaal.
   
  Skalsumer Natuurbeheer beschikt over twee plasdras-gebieden. De eerste, in de volksmond het Meer van Galilea genoemd, is eigendom van Staatsbosbeheer maar het is sinds 2005 in beheer bij het agrarisch bedrijf van de familie Agema. Vooral in de periode dat de weidevogels zich vestigen, in het vroege voorjaar, vinden ze hier de ruimte om te foerageren en te rusten. In de zomer vinden kluut en kleine plevier daar een geweldig broedbiotoop. Jonge weidevogels en jonge bergeenden vinden daar een plekje om op te groeien.
   
  Meer van Galilea
   
  Meer van Galilea met zwanebloemen
   
  Het werkt fantastisch, maar er is ook een nadeel. Als het water in de winter hoog staat, komen er ganzen en grote groepen zwanen op af. Daar zijn niet alle boeren in de omgeving van gediend.
   
  Het afgelopen voorjaar heeft Skalsumer Natuurbeheer, met steun van de provincie Fryslân, een tweede plasdras-gebied in gebruik genomen: de Skalsumer Sompe. Wekelijks wordt hier bijgehouden hoe de vogels er gebruik van maken. Als de weidevogels in de zomer wegtrekken, komt dit gebied weer droog te staan. Het bemalen gaat op duurzame wijze, met een zonnecollector.
   
  Gedeputeerde de heer Hans Konst verricht onder toeziend oog van tweede kamerlid mevrouw  Lutz Jacobi de openingshandelingvan de Skalsumer Sompe
   
  Opening skalsumer sompe
  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken