Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Predatie

  Predatie

  Sponsoren

  Een wezenlijk onderdeel van de natuur is het verschijnsel van eten en gegeten worden. Dat is een gegeven dat in het natuurbeheer moet worden gerespecteerd, maar het stelt de boer en de nazorger wel voor lastige dilemma’s. Als een diersoort door allerlei andere omstandigheden zwaar onder druk staat, kan predatie net het verschil maken tussen overleven en uitsterven.

  Dit speelt voor veel soorten weidevogels, waaronder de grutto. Onder andere de vos, de hermelijn, de zwarte kraai en de buizerd zijn dieren die graag een ei of een kuiken lusten. In samenwerking met wildbeheereenheden is het bejagen van bijvoorbeeld de vos een optie, maar er zijn ook mogelijkheden om preventief te werk te gaan.

  Het uitgangspunt is simpel. Door de biotoop onaantrekkelijk te maken voor predatoren, is veel leed te voorkomen. Dat kan door te zorgen voor openheid in het landschap. In een waardevol weidevogelgebied moeten bosjes waar roofvogels hun uitkijkposten hebben en waar vossen een uitvalsbasis vinden, zoveel mogelijk worden gerooid.

  De rol van kleine zoogdieren als wezel, hermelijn, steenmarter en bunzing wordt vaak onderschat. Als eieren en kuikenrovers zijn zij echte vijanden van de weidevogels. Het helpt wellicht om hun schuilplaatsen op te ruimen. Gaten in betonnen damwanden waar ze hun holen hebben, kunnen worden dichtgemaakt.

  Moeilijker is het de meeuwen aan te pakken die massaal op pas gemaaid land afkomen in natte omstandigheden. Ze zoeken er in het korte gras naar beestjes in de bodem, maar waar ze nesten van weidevogels tegenkomen, zullen ze de eieren niet laten liggen.

  Mensen, en dan in het bijzonder de nazorgers, kunnen iets aan preventie doen door niet onnodig vaak de gevonden nesten te controleren. Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar er zijn signalen dat roofdieren de geursporen van de mensen volgen tot aan de nesten. Enige behoedzaamheid is dus op zijn plaats.

  Kortom in rijke weidevogelgebieden moeten keuzes worden gemaakt.

  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken