Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Het belang van mest

  Het belang van mest

  Sponsoren
  Belang van mest

  Het Ph-gehalte, zeg maar de zuurtegraad van de bodem en de manier van bemesten bepaalt voor een groot deel of de grutto zich in het boerenland wil vestigen. Aandacht voor bemesting is daarom van groot belang in het agrarisch weidevogelbeheer.

   
  Voor het uitrijden van drijfmest is fasering gewenst. Als op de landerijen niet alle mest tegelijk in de bodem wordt geïnjecteerd, ontstaan er trappen in de grasgroei. Zo zijn er voor weidevogels altijd ergens in het land de goede omstandigheden te vinden voor het broeden en grootbrengen van de kuikens.
   
  Een tip voor het injecteren van drijfmest: voeg aan de gier wat gemalen stro toe. Dat heeft een positieve uitwerking.
   
  De regels voor het uitrijden van ruige stalmest zijn lastig te hanteren. De “beestjeboel” die vrijkomt bij mest op het land, trekt erg veel vogels aan. De veehouder moet wel de gelegenheid krijgen stalmest werkelijk kwijt te kunnen, zonder dat hij het nuttige goedje onderploegt. Want aan stalmest onder de grond heeft een vogel niets.
   
   
  Een nostalgische foto van het uitrijden van ruige stalmest.
   
  December en januari zijn de ideale maanden voor het uitrijden van deze droge vorm van mest. Het is jammer dat de overheid in deze kwestie zo stringent met de regels omgaat. Als de uitrijdperiode is aangebroken, geldt toch een verbod als het even een paar graadjes vriest. Zo’n beperking komt het beheer niet ten goede. Onderzoeken geven aan dat er totaal geen sprake is van uitspoeling.
   
  Wat kunstmest betreft, is het werken met strooitrappen en de kg/ha van belang.  Dit zogenaamde kuikenland vereist een aangepaste bemesting van drijfmest. 1 en 8 juni land krijgt nog een beetje kunstmest, 15 en 22 juni land krijgt geen kunstmest. Bovendien worden de randen hier verschraald.
   
  De randen worden niet bemest. Door dit verschralen ontstaan randen met meer bloemen en kruiden.
   
  Onbemeste rand voor weidevogelkuikens
   
   
   
  Loonbedrijf-Geertsema-bemesting
   

  Voor de gezondheid van de koeien is de hoeveelheid OEB van belang. Dus wel een klein beetje stikstof strooien!

  Zoeken

  Headlines Boerenjournaal
  Nog steeds winter (13-03-2013 23.14)
  Einde weidevogelseizoen (15-07-2012 17.48)
  Plas Dras (01-07-2012 10.47)
  Gebied Skalsumer Natuurbeheer
  pic

  Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

  Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken