Burgers Boeren
Beheer
Weidevogels
Alles over duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een
leefbaar platteland!
 • Weidevogels - weidevogelbeheer - skalsumer natuurbeheer

  Weidevogels - weidevogelbeheer - skalsumer natuurbeheer

  Sponsoren
   Naar welke website wilt u?
   Agrarische website
   Lezingen en Excursies
   Voor meer info klik hier
   Watersnippen op doortrek
   (02-11-2015 11:51)
   Tijdens de doortrek bezoeken Watersnippen ook vaak de percelen van het Skalsumernatuurbeheer.  Het is altijd leuk om te zien hoe de Watersnippen het groepsgedrag indelen. De ene Watersnip zoekt voedsel de andere gaat baden poets zijn veren en weer een andere ... Lees Meer

    

    

   Skalsumer Pietje 736 - AV 87 - Sunny Boy familie (vader Oman)

   Productie: 3.11  305  17232  4.12  3.56  LW 140

   Direct naar het boeren verhaal kan ook! Klik dan op de foto.

    

   Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en nog veel meer weidevogels vormen in de broedtijd een prachtig orkest. Dagelijks verzorgen ze een voorjaarsconcert.

    
   Het gaat goed met de vogels in het werkgebied van Skalsumer Natuurbeheer. De landelijke trend ,die voor de meeste soorten zwaar negatief is, wordt hier niet gevolgd. Dat heeft naast het beheer van het natuurgebied van Staatsbosbeheer (ca 20 ha.) vooral te maken met de speciale aanpak van de veehouderij van de familie Agema (ca 85 ha.) en de paardenhouderij van de familie Postma ( ca. 5 ha.).
    
   In het beheer spelen kwaliteit en kwantiteit van water een belangrijke rol. Ook het maaibeheer en de fasering en dosering van bemesting blijkt de vogels maar evenzeer de koeien goed te bevallen.
    
   De nazorgers van de vogelwacht hebben het er ieder jaar weer wat drukker mee, maar dat vinden ze helemaal niet erg. Want wat is er mooier dan een toenemend tal grutto’s, tureluurs en kieviten te helpen bij het grootbrengen van het nageslacht?
    
    
    Aantal soorten en broedparen op het bedrijf van de familie Agema (85 ha.) :
    
     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
   Scholekster
   33
   22
   25
   26
   30
   25
   23
   24 24
   Kievit
   72
   65
   82
   86
   79
   67
   66
   57 75
   Grutto
   39
   42
   43
   61
   53
   61
   63
   72 69
   Tureluur
   25
   40
   39
   59
   59
   50
   48
   61 66
   Zomertaling
   8
   6
   6
   4
   7
   4
   3
   4 4
   Slobeend
   14
   16
   13
   18
   18
   11
   12
   15 12
   Krakeend
   4
   3
   4
   10
   12
   5
   9
   10 9
   Kuifeend
   9
   9
   12
   16
   20
   7
   12
   16 12
   Veldleeuwerik
   0
   2
   0
   0
   0
   0
   0
   0 1
   Graspieper
   5
   10
   12
   22
   25
   6
   15
   2 3
   Gele kwikstaart
   4
   4
   5
   9
   15
   17
   16
   14 11
   Kwartel
   0
   0
   0
   0
   0
   4
   3
   3 4
   Kluut *
   0
   0
   3
   16
   10
   23
   20
   31 37
   Kleine plevier *
   0
   0
   0
   0
   3
   3
   6
   8 6
   Visdief *
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   3 4
    
    
    
   Totale aantal broedparen van dezelfde soorten in het werkgebied van de
   Stichting Skalsumer Natuurbeheer (110 ha.): 
     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
   Scholekster
   41
   29
   31
   34
   36
   31
   31
   27 28
   Kievit
   93
   76
   102
   104
   100
   86
   88
   69 102
   Grutto
   61
   62
   69
   82
   73
   83
   86
   87 91
   Tureluur
   36
   49
   51
   68
   70
   68
   64
   68 72
   Zomertaling
   11
   7
   8
   6
   10
   5
   4
   5 5
   Slobeend
   19
   20
   17
   23
   23
   14
   15
   18 15
   Krakeend
   5
   4
   7
   12
   16
   8
   11
   12 11
   Kuifeend
   11
   13
   15
   21
   22
   9
   14
   19 12
   Veldleeuwerik
   0
   2
   0
   0
   0
   0
   0
   0 1
   Graspieper
   10
   13
   16
   25
   29
   8
   20
   4 4
   Gele kwikstaart
   4
   5
   5
   11
   17
   19
   18
   17 15
   Kwartel
   0
   0
   0
   0
   0
   4
   3
   3 4
   Kluut  *
   0
   1
   7
   24
   17
   27
   23
   31 37
   Kleine plevier *
   0
   0
   1
   3
   6
   5
   9
   8 6
   Visdief *
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   1
   3 4
    
   *opm. In 2005 is de plas e.o. (meer van Galilea) in het natuurgebied de Gruyts aangelegd. In 2006 kwam de Kluut hier voor het eerst broeden. In 2007 gevolgd door de Kleine plevier. Het aantal Kluten nam toe en broedde in 2008 ook op het maïsland van het bedrijf van de Fam. Agema grenzend aan de Gruyts. De verdere toename van de Kleine plevier vanaf 2009 is een direct gevolg van het aanleggen van een tweede ondiepe plas, de Skalsumer sompe; een plas - dras milieu op de bedrijfsgronden  meer noordelijk langs de Gruyts.In 2011 daar gevolgd door de vestiging van het Visdiefje.

    

   Zoeken

   Headlines Natuurjournaal
   Watersnippen op doortrek (02-11-2015 11.51)
   Landbouw grootste tegenstander (26-01-2015 20.47)
   Snippen (18-10-2014 20.25)
   grutto Kollumerpomp is terug (03-04-2014 20.52)
   Gebied Skalsumer Natuurbeheer
   pic

   Het gebied waar de Stichting Skalsumer Natuurbeheer actief is, ligt bij Kollumerpomp, dicht bij het Lauwersmeer in het noordoosten van de provincie Fryslân.

   Voor de precieze ligging kunt op onderstaande link klikken